Column(123): XXL Windmolen

Deze windmolen staat dus dichter op de bebouwing van Maassluis dan op die van Rozenburg maar ondanks dit gegeven heeft de gemeente Maassluis nauwelijks actie ondernomen om dit gevaarte niet of elders te laten bouwen.

LEES MEER →

CDA kritisch op wethouder Evers over Windmolenpark Rozenburg

De impact van één windturbine (tiphoogte 234 meter) op de omliggende functies zoals modelvliegclub EMCR en het natuur- en recreatiegebied is minder groot dan de realisatie van twee windturbines

LEES MEER →

Gesprekstafels over uitbreiding windmolenpark Rozenburg

Datum: 18 mei 2022
Tijd: 19:00 - 21:00
Locatie: Stadshuis, Koningshoek
LEZING / PRESENTATIE / OPENING / DEBAT | SPECIAL
[eventkop] https://www.maassluis.nu/nieuws/aanmelden-voor-gesprekstafels-over-uitbreiding-windpark-rozenburg/
LEES MEER →

VVD: Zonnepanelen op daken, windmolens op zee

Omdat er nog niet formeel bezwaar kan worden gemaakt en omdat dreigen met juridische procedures de verhoudingen op scherp zullen stellen, kiest Evers vooralsnog voor de diplomatieke route, de weg van het overleg over dit slechte plan van Rotterdam.

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

CDA maant wethouder Evers tot spoed overleg over geplande windmolen(s)

In uw reactie geeft u geen termijn aan wanneer u contact opneemt met de wethouder van Rotterdam, wij achten het van belang dit zo snel mogelijk te doen. Op welke termijn gaat u contact opnemen?

LEES MEER →

(Geen) bezwaar tegen grote windmolen

Daar worden de Maassluise burgers mee geconfronteerd die in de Steendijkpolder en de Merellaan wonen

LEES MEER →

Nederwind: Drie ministeries verspreiden fake news over windmolens

“Grote energiebedrijven hebben aan de klimaattafel plannen ontworpen, waarmee zijzelf miljarden subsidies in de wacht slepen. Het wordt betaald door de burger via belastingen in de energierekening.”

LEES MEER →
© Jelle Ravestein

De windmolens worden geplaatst

Op dit moment worden 6 windmolens ten oosten van het Oranjekanaal gebouwd. Over de realisatie van de windmolen ten westen van de Maeskantkering vindt nog overleg plaats.

LEES MEER →